ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

Müşteri ( Kiracı ) faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu makine, ekipman veya sabit kıymet yatırımlarının , leasing şirketi tarafından, müşterinin anlaştığı satıcılardan orta / uzun vadeli kiralama yöntemiyle temin edilmesidir.

Leasing şirketi, istenilen mal ve ekipmanı satın alır ve ihtiyaç sahibine kiralar.

Leasing’e konu olacak mal ve ekipmanların satın alımıyla ilgili işlemler, leasing şirketi tarafından düzenlenir.

Söz konusu malların hukuki mülkiyeti kira sürecinde kiralayan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Sözleşme süresi sonunda kiralanan varlıkların mülkiyeti kiracıya geçer.

Leasing Nedir?

Müşteri ( Kiracı ) faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu makine, ekipman veya sabit kıymet yatırımlarının , leasing şirketi tarafından, müşterinin anlaştığı satıcılardan orta / uzun vadeli kiralama yöntemiyle temin edilmesidir.

Leasing şirketi, istenilen mal ve ekipmanı satın alır ve ihtiyaç sahibine kiralar.

Leasing’e konu olacak mal ve ekipmanların satın alımıyla ilgili işlemler, leasing şirketi tarafından düzenlenir.

Söz konusu malların hukuki mülkiyeti kira sürecinde kiralayan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Sözleşme süresi sonunda kiralanan varlıkların mülkiyeti kiracıya geçer.

Leasing Nedir?

Müşteri ( Kiracı ) faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu makine, ekipman veya sabit kıymet yatırımlarının , leasing şirketi tarafından, müşterinin anlaştığı satıcılardan orta / uzun vadeli kiralama yöntemiyle temin edilmesidir.

Leasing şirketi, istenilen mal ve ekipmanı satın alır ve ihtiyaç sahibine kiralar.

Leasing’e konu olacak mal ve ekipmanların satın alımıyla ilgili işlemler, leasing şirketi tarafından düzenlenir.

Söz konusu malların hukuki mülkiyeti kira sürecinde kiralayan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Sözleşme süresi sonunda kiralanan varlıkların mülkiyeti kiracıya geçer.

Müşteri ( Kiracı ) faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu makine, ekipman veya sabit kıymet yatırımlarının , leasing şirketi tarafından, müşterinin anlaştığı satıcılardan orta / uzun vadeli kiralama yöntemiyle temin edilmesidir.

Leasing şirketi, istenilen mal ve ekipmanı satın alır ve ihtiyaç sahibine kiralar.

Leasing’e konu olacak mal ve ekipmanların satın alımıyla ilgili işlemler, leasing şirketi tarafından düzenlenir.

Söz konusu malların hukuki mülkiyeti kira sürecinde kiralayan olarak leasing şirketine, tüm kullanım haklarıysa kiracıya aittir.

Sözleşme süresi sonunda kiralanan varlıkların mülkiyeti kiracıya geçer.

8 Adımda Leasing Süreci

Yatırımcı ve Satıcı Firma kendi
aralarında yatırım yapılacak
makina – ekipmanın fiyatı ,
ödeme ve teslim koşullarında
anlaşır.

INGLeasing yatırım ile ilgili
müşterinin beklenti ve nakit
akışına uygun alternatif
ödeme planlarını yatırımcıya
iletir.

Yatırımcı , kredi tesisi için
gerekli evrak ve belgeleri
ING Leasing ‘e iletir.

INGLeasing , kredi incelemesini
yapar ve sonucu ve koşulları
hakkında yatırımcısına bilgi
verir.

Müşteri ile ING Leasing arasında
anlaşılan vade ve kira planınız kapsamında finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalanması ile birlikte Müşteri kira ödemelerine başlar.

Yatırım mallarının tüm satın
alma süreçlerini ING Leasing
tarafından gerçekleştirilir
ve Müşterimize teslimi gerçekleştirilir. Kesinleşen
ödeme planı Müşterimize iletilir.

Kira ödemelerinin faturaları ING Leasing tarafından Müşterimize gönderilir.

Kiralama süreci sonunda
sembolik bir bedel ile ilgili
yatırım malnın mülkiyeti
Müşterimize devredilir.

8 Adımda Leasing Süreci


Yatırımcı ve Satıcı Firma kendi aralarında yatırım yapılacak makina – ekipmanın fiyatı , ödeme ve teslim koşullarında anlaşır.


INGLeasing yatırım ile ilgili müşterinin beklenti ve nakit akışına uygun alternatif ödeme planlarını yatırımcıya iletir


Yatırımcı , kredi tesisi için gerekli evrak ve belgeleri ING Leasing ‘e iletir.


INGLeasing , kredi incelemesini yapar ve sonucu ve koşulları hakkında yatırımcısına bilgi verir.


Müşteri ile ING Leasing arasında anlaşılan vade ve kira planı kapsamında finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalanması ile birlikte Müşteri kira ödemelerine başlar.


Yatırım mallarının tüm satın alma süreçlerini ING Leasing tarafından gerçekleştirilir ve Müşterimize teslimi gerçekleştirilir. Kesinleşen ödeme planı Müşterimize iletilir.


Kira ödemelerinin faturaları ING Leasing tarafından Müşterimize gönderilir.


Kiralama süreci sonunda sembolik bir bedel ile ilgili yatırım malnın mülkiyeti Müşterimize devredilir.

8 Adımda Leasing Süreci


Yatırımcı ve Satıcı Firma kendi aralarında yatırım yapılacak makina – ekipmanın fiyatı , ödeme ve teslim koşullarında anlaşır.


INGLeasing yatırım ile ilgili müşterinin beklenti ve nakit akışına uygun alternatif ödeme planlarını yatırımcıya iletir


Yatırımcı , kredi tesisi için gerekli evrak ve belgeleri ING Leasing ‘e iletir.


INGLeasing , kredi incelemesini yapar ve sonucu ve koşulları hakkında yatırımcısına bilgi verir.


Müşteri ile ING Leasing arasında anlaşılan vade ve kira planı kapsamında finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalanması ile birlikte Müşteri kira ödemelerine başlar.


Yatırım mallarının tüm satın alma süreçlerini ING Leasing tarafından gerçekleştirilir ve Müşterimize teslimi gerçekleştirilir. Kesinleşen ödeme planı Müşterimize iletilir.


Kira ödemelerinin faturaları ING Leasing tarafından Müşterimize gönderilir.


Kiralama süreci sonunda sembolik bir bedel ile ilgili yatırım malnın mülkiyeti Müşterimize devredilir.

8 Adımda Leasing Süreci


Yatırımcı ve Satıcı Firma kendi aralarında yatırım yapılacak makina – ekipmanın fiyatı , ödeme ve teslim koşullarında anlaşır.


INGLeasing yatırım ile ilgili müşterinin beklenti ve nakit akışına uygun alternatif ödeme planlarını yatırımcıya iletir


Yatırımcı , kredi tesisi için gerekli evrak ve belgeleri ING Leasing ‘e iletir.


INGLeasing , kredi incelemesini yapar ve sonucu ve koşulları hakkında yatırımcısına bilgi verir.


Müşteri ile ING Leasing arasında anlaşılan vade ve kira planı kapsamında finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalanması ile birlikte Müşteri kira ödemelerine başlar.


Yatırım mallarının tüm satın alma süreçlerini ING Leasing tarafından gerçekleştirilir ve Müşterimize teslimi gerçekleştirilir. Kesinleşen ödeme planı Müşterimize iletilir.


Kira ödemelerinin faturaları ING Leasing tarafından Müşterimize gönderilir.


Kiralama süreci sonunda sembolik bir bedel ile ilgili yatırım malnın mülkiyeti Müşterimize devredilir.

Finansal Kiralama, borsaya kote olan şirketlerden küçük işletmelere kadar her türlü firma için cazip bir finansman yöntemidir ve vergi avantajları, basit ve hızlı prosedürleri dolayısıyla değerlendirilmelidir. Orta ve uzun vadeli krediyi kolaylaştıran finansal kiralamanın başlıca avantajları şöyle özetlenebilir:

Orta ve uzun vadeli finansman olanakları için
kiralama planınız yerel para biriminde veya döviz
olarak düzenlenebilir.

Şirketinizin etkinliğinde artış ( likiditede artış,
borçlulukta düşüş, mali tablo yapısının iyileşmesi)

Kiracının nakit akışına uygun esnek ödeme planı

Sabit ve değişken faiz oranı fırsatları

Banka kredilerine göre daha esnek teminat,
hızlı kredi sonucu ve düşük maliyetler

Tüm harcamalar dahil toplam yatırım
miktarının finanse edilebilmesi

İthalat ve yurtiçi yatırımlar için
uzman satın alma desteği

KDV‘yi taksitler halinde ödeme imkanı

Basit prosedürler ve hızlı karar süreci

Satın alım için banka kredisi sağlamak ya da
şirketin kaynaklarını kullanmak yerine, firmaların
yatırım yapabilmesi için ekipmanların kiralanması,
sermayenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak
üretim ve karlılığın artmasında büyük bir rol oynar.

Finansal Kiralama, borsaya kote olan şirketlerden küçük işletmelere kadar her türlü firma için cazip bir finansman yöntemidir ve vergi avantajları, basit ve hızlı prosedürleri dolayısıyla değerlendirilmelidir. Orta ve uzun vadeli krediyi kolaylaştıran finansal kiralamanın başlıca avantajları şöyle özetlenebilir:

Orta ve uzun vadeli finansman
olanakları için kiralama planınız
yerel para biriminde veya döviz olarak düzenlenebilir.

Şirketinizin etkinliğinde artış
(likiditede artış, borçlulukta düşüş, mali tablo yapısının iyileşmesi)

Kiracının nakit akışına uygun esnek ödeme planı

Sabit ve değişken faiz oranı fırsatları

Banka kredilerine göre daha esnek teminat, hızlı kredi sonucu ve düşük maliyetler

Tüm harcamalar dahil toplam yatırım miktarının finanse edilebilmesi

İthalat ve yurtiçi yatırımlar için
uzman satın alma desteği

KDV‘yi taksitler halinde ödeme imkanı

Basit prosedürler ve hızlı karar süreci

Satın alım için banka kredisi sağlamak ya da şirketin kaynaklarını kullanmak yerine, firmaların yatırım yapabilmesi için ekipmanların kiralanması, sermayenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak üretim ve karlılığın artmasında büyük bir rol oynar.

Finansal Kiralama, borsaya kote olan şirketlerden küçük işletmelere kadar her türlü firma için cazip bir finansman yöntemidir ve vergi avantajları, basit ve hızlı prosedürleri dolayısıyla değerlendirilmelidir. Orta ve uzun vadeli krediyi kolaylaştıran finansal kiralamanın başlıca avantajları şöyle özetlenebilir:

Orta ve uzun vadeli finansman olanakları için kiralama planınız yerel para biriminde veya döviz olarak düzenlenebilir.

Şirketinizin etkinliğinde artış (likiditede artış, borçlulukta düşüş, mali tablo yapısının iyileşmesi)

Kiracının nakit akışına uygun esnek ödeme planı

Sabit ve değişken faiz oranı fırsatları

Banka kredilerine göre daha esnek teminat, hızlı kredi sonucu ve düşük maliyetler

Tüm harcamalar dahil toplam yatırım miktarının finanse edilebilmesi

İthalat ve yurtiçi yatırımlar için uzman satın alma desteği

KDV‘yi taksitler halinde ödeme imkanı

Basit prosedürler ve hızlı karar süreci

Satın alım için banka kredisi sağlamak ya da şirketin kaynaklarını kullanmak yerine, firmaların yatırım yapabilmesi için ekipmanların kiralanması, sermayenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak üretim ve karlılığın artmasında büyük bir rol oynar.

Finansal Kiralama, borsaya kote olan şirketlerden küçük işletmelere kadar her türlü firma için cazip bir finansman yöntemidir ve vergi avantajları, basit ve hızlı prosedürleri dolayısıyla değerlendirilmelidir. Orta ve uzun vadeli krediyi kolaylaştıran finansal kiralamanın başlıca avantajları şöyle özetlenebilir:

Orta ve uzun vadeli finansman olanakları için kiralama planınız yerel para biriminde veya döviz olarak düzenlenebilir.

Şirketinizin etkinliğinde artış (likiditede artış, borçlulukta düşüş, mali tablo yapısının iyileşmesi)

Kiracının nakit akışına uygun esnek ödeme planı

Sabit ve değişken faiz oranı fırsatları

Banka kredilerine göre daha esnek teminat, hızlı kredi sonucu ve düşük maliyetler

Tüm harcamalar dahil toplam yatırım miktarının finanse edilebilmesi

İthalat ve yurtiçi yatırımlar için uzman satın alma desteği

KDV‘yi taksitler halinde ödeme imkanı

Basit prosedürler ve hızlı karar süreci

Satın alım için banka kredisi sağlamak ya da şirketin kaynaklarını kullanmak yerine, firmaların yatırım yapabilmesi için ekipmanların kiralanması, sermayenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak üretim ve karlılığın artmasında büyük bir rol oynar.

Konu ürünlerin ana ekipman grupları aşağıdaki gibi olup, makine özelinde GTIP numarasına göre değişiklik göstermektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Ekipman Grubu
   
84.02/03/04 Buhar ve merkezi ısıtma kazanları
84.13 Pompalar
84.17 ve 85.14 Elektrikli / Elektrikli olmayan ocak ve fırınlar
84.19 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar
84.21 Santrifüjler ve filtre cihazları
84.22 Paketleme ve ambalajlama makineler
84.26 Vinçler ve kaldırma makineleri
84.28 Asansörler, Konveyörler, Teleferikler, Yürüyen Merdivenler
84.27/29/30 İş makineleri
84.37/38 Kağıt ve karton üretim makineler
84.42 Matbaacılıkta kullanılan çeşitli makine ve ekipmanlar
84.44/45/46/47/48/49/51/52 Tekstil makineleri
84.54/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/68 Metal işleme ve muhtelif makineler
85.01/02 Elektrik enerjisi üretim ve kontrol ekipmanları
85.15 Kaynak makineleri
%1 KDV’li Ekipmanlar

Konu ürünlerin ana ekipman grupları aşağıdaki gibi olup, makine özelinde GTIP numarasına göre değişiklik göstermektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Ekipman Grubu
84.02/03/04 Buhar ve merkezi ısıtma kazanları
84.13 Pompalar
84.17 ve 85.14 Elektrikli / Elektrikli olmayan ocak ve fırınlar
84.19 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar
84.21 Santrifüjler ve filtre cihazları
84.22 Paketleme ve ambalajlama makineler
84.26 Vinçler ve kaldırma makineleri
84.28 Asansörler, Konveyörler, Teleferikler, Yürüyen Merdivenler
84.27/29/30 İş makineleri
84.37/38 Kağıt ve karton üretim makineler
84.42 Matbaacılıkta kullanılan çeşitli makine ve ekipmanlar
84.44/45/46/47
/48/49/51/52
Tekstil makineleri
84.54/56/57/58/59/60
/61/62/63/64/65/68
Metal işleme ve muhtelif makineler
85.01/02 Elektrik enerjisi üretim ve kontrol ekipmanları
85.15 Kaynak makineleri
%1 KDV’li Ekipmanlar

Konu ürünlerin ana ekipman grupları aşağıdaki gibi olup, makine özelinde GTIP numarasına göre değişiklik göstermektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Ekipman Grubu
84.02/03/04 Buhar ve merkezi ısıtma kazanları
84.13 Pompalar
84.17 ve 85.14 Elektrikli / Elektrikli olmayan ocak ve fırınlar
84.19 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar
84.21 Santrifüjler ve filtre cihazları
84.22 Paketleme ve ambalajlama makineler
84.26 Vinçler ve kaldırma makineleri
84.28 Asansörler, Konveyörler, Teleferikler, Yürüyen Merdivenler
84.27/29/30 İş makineleri
84.37/38 Kağıt ve karton üretim makineler
84.42 Matbaacılıkta kullanılan çeşitli makine ve ekipmanlar
84.44/45/46/47
/48/49/51/52
Tekstil makineleri
84.54/56/57/58/59/60
/61/62/63/64/65/68
Metal işleme ve muhtelif makineler
85.01/02 Elektrik enerjisi üretim ve kontrol ekipmanları
85.15 Kaynak makineleri
%1 KDV’li Ekipmanlar

Konu ürünlerin ana ekipman grupları aşağıdaki gibi olup, makine özelinde GTIP numarasına göre değişiklik göstermektedir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Ekipman Grubu
84.02/03/04 Buhar ve merkezi ısıtma kazanları
84.13 Pompalar
84.17 ve 85.14 Elektrikli / Elektrikli olmayan ocak ve fırınlar
84.19 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar
84.21 Santrifüjler ve filtre cihazları
84.22 Paketleme ve ambalajlama makineler
84.26 Vinçler ve kaldırma makineleri
84.28 Asansörler, Konveyörler, Teleferikler, Yürüyen Merdivenler
84.27/29/30 İş makineleri
84.37/38 Kağıt ve karton üretim makineler
84.42 Matbaacılıkta kullanılan çeşitli makine ve ekipmanlar
84.44/45/46/47
/48/49/51/52
Tekstil makineleri
84.54/56/57/58/59/60
/61/62/63/64/65/68
Metal işleme ve muhtelif makineler
85.01/02 Elektrik enerjisi üretim ve kontrol ekipmanları
85.15 Kaynak makineleri

Amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz sabit varlıklar, finansal kiralama sözleşmesine konu olabilir.

Finansal Kiralama Kapsamına Girenler:

İnşaat ve Tarım Ekipmanları

Ekskavatör, yükleyici, vinç, forklift, traktör vb.

Karayolu Araçları

Binek araç, otobüs, kamyon, traktör vb.

Tıbbi Ekipmanlar

Teşhis ve tanı cihazları, diş teşhis tedavi üniteleri, vb

Baskı Makineleri

Ofset, pozlama, flekso vb.

Üretim Makineleri

Metal işleme, plastik enjeksiyon, yiyecek işleme,
paketleme ekipmanları, vb

Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Bilgisayar, yazıcı, faks, bilgisayar yazılımları,
çoğaltılmış nüsha vb.

Tekstil Makineleri

Dokuma, örme, iplik üretim makineleri, vb.

Gayrimenkul

Bina,ofis,iş yeri, fabrika, vb.

Amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz sabit varlıklar, finansal kiralama sözleşmesine konu olabilir.

Finansal Kiralama Kapsamına Girenler:

İnşaat ve Tarım Ekipmanları

Ekskavatör, yükleyici, vinç, forklift, traktör vb.

Karayolu Araçları

Binek araç, otobüs, kamyon, traktör vb.

Tıbbi Ekipmanlar

Teşhis ve tanı cihazları, diş teşhis tedavi üniteleri, vb

Baskı Makineleri

Ofset, pozlama, flekso vb.

Üretim Makineleri

Metal işleme, plastik enjeksiyon, yiyecek işleme,
paketleme ekipmanları, vb

Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Bilgisayar, yazıcı, faks, bilgisayar yazılımları,
çoğaltılmış nüsha vb.

Tekstil Makineleri

Dokuma, örme, iplik üretim makineleri, vb.

Gayrimenkul

Bina,ofis,iş yeri, fabrika, vb.

Amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz sabit varlıklar, finansal kiralama sözleşmesine konu olabilir.

Finansal Kiralama Kapsamına Girenler:

İnşaat ve Tarım Ekipmanları

Ekskavatör, yükleyici, vinç, forklift, traktör vb.

Karayolu Araçları

Binek araç, otobüs, kamyon, traktör vb.

Tıbbi Ekipmanlar

Teşhis ve tanı cihazları, diş teşhis tedavi üniteleri, vb

Baskı Makineleri

Ofset, pozlama, flekso vb.

Üretim Makineleri

Metal işleme, plastik enjeksiyon, yiyecek işleme,
paketleme ekipmanları, vb

Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Bilgisayar, yazıcı, faks, bilgisayar yazılımları,
çoğaltılmış nüsha vb.

Tekstil Makineleri

Dokuma, örme, iplik üretim makineleri, vb.

Gayrimenkul

Bina,ofis,iş yeri, fabrika, vb.

Amortismana tabi her türlü taşınır ve taşınmaz sabit varlıklar, finansal kiralama sözleşmesine konu olabilir.

Finansal Kiralama Kapsamına Girenler:

İnşaat ve Tarım Ekipmanları

Ekskavatör, yükleyici, vinç, forklift, traktör vb.

Karayolu Araçları

Binek araç, otobüs, kamyon, traktör vb.

Tıbbi Ekipmanlar

Teşhis ve tanı cihazları, diş teşhis tedavi üniteleri, vb

Baskı Makineleri

Ofset, pozlama, flekso vb.

Üretim Makineleri

Metal işleme, plastik enjeksiyon, yiyecek işleme,
paketleme ekipmanları, vb

Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Bilgisayar, yazıcı, faks, bilgisayar yazılımları,
çoğaltılmış nüsha vb.

Tekstil Makineleri

Dokuma, örme, iplik üretim makineleri, vb.

Gayrimenkul

Bina,ofis,iş yeri, fabrika, vb.
Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri

Ekskavatör (Excavator)

%1

Yükleyici (Loader)

%1

Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader)

%1

Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör

%1

Deliciler

%1

Kırıcılar

%1

Forkliftler

Dizel, LPG’li, Akülü Forklift

%1

Vinçler

Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç

%18

Kule Vinç

%1

Portal Vinç

%1

Liman Vinci

%1

Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri

Asfalt Plenti

%1

Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri

%1

Asfalt Finişeri

%1

Beton Santrali

%1

Çekilir tip beton pompası

%1

CNC Tezgahlar

CNC Torna

%1

CNC Dikey İşleme Merkezi

%1

CNC Freze

%1

CNC Taşlama Tezgahı

%1

CNC Plazma Kesme Tezgahı

%1

CNC Abkant Pres

%1

CNC Punch Pres

%1

Üniversal Tezgahlar

%1

Torna, Freze, Planya, Matkap

%1

Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin

%1

İşyeri

%20

Ofis

%20

Bina

%20

Güneş Enerji Santralleri

%20

Rüzgar Türbini(*)

%1

Rüzgar Türbini(**)

%20

(*) 500 KW’a kadar

%1

(**)500 KW üzeri

%20

Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları

Ultrasonografi

%10

MR, Tomografi

%10

EKG, Röntgen

%10

Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları

%10

Diş Teşhis Tedavi üniteleri

%10

Cerrahi setler vb.

%10

Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları

Oto Analizörler vb.

%10

Yük Gemisi

%20

Yat, Yelkenli Tekne

%20

Tarım Traktörü

%10

Biçerdöver

%1

Pamuk Toplama Makineleri

%1

Silaj Makineleri

%1

Balya Makineleri

%1

Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri

%1

Ses Sistemleri

Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb.

20%

Görüntü Sistemleri

Video Kameralar

20%

Görüntülü Güvenlik Sistemleri

20%

Görüntü kaydedici ve oynatıcılar

TV, Plazma TV, LCD TV vb.

20%

Asansörler

1%

Yürüyen Merdivenler

1%

Dış Cephe Temizlik Platformları

1%

Jeneratörler

1%

Trafo

1%

Kesintisiz Güç Kaynakları

1%

Otomobiller

20%

Uçak

20%

Helikopter

20%

Beton Pompalı Kamyon

20%

Transmikser Kamyon

20%

Vinçli Kamyon

20%

Ofset Baskı Makineleri

20%

CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs..

20%

Kağıt Harman, Kırım, katlama

1%

Tel dikiş, Ciltleme vb.

1%

Flekso Baskı Makineleri

1%

İplik Üretim Makineleri

Open End, Ring, Tarak, Cer vb.

1%

Dokuma Tezgahları

Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb.

1%

Örme Tezgahları

Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb.

1%

Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri

Ramöz makinesi

1%

Sanfor, şardon

1%

Boyama

1%

Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb.

20%

Konfeksiyon Makineleri

Dikiş makineleri

1%

Nakış Makineleri vb.

1%

Hafif Ticari Taşıtlar

Panelvan

20%

Kamyonet (Kapalı Kasa)

20%

Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up)

20%

Kamyonet (Çift Kabinli)

20%

Yolcu Taşıma Taşıtları

Minibüs

20%

Midibüs

20%

Otobüs

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (1)

Kamyon

20%

Çekici

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (2)

Yarı Römork (Dorse)

20%

Römork

20%

Klima Cihazları

20%

Klima Santralleri

20%

Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular

20%

Ofis Mobilyaları

20%

Mağaza Mobilyaları

20%

Mağaza Ürün Teşhir Stantları

20%

Otel Mobilyaları

20%

Ağaç İşleme Tezgahları

CNC Ahşap İşleme Merkezi vb.

1%

Panel Ebatlama ve Kenar Bantlama Makineleri vb.

1%

Plastik İşleme Makineleri

Plastik Enjeksiyon Makineleri

1%

Ekstruderler

1%

Diğer Plastik Üretim Makineleri vs..

Cam İşleme Makineleri

1%

Kağıt İşleme Makineleri

1%

Gıda İşleme Makineleri

1%

Paketleme Ambalaj Makineleri

1%

Mermer ve Maden İşleme Makineleri

1%

Bilgisayar Sistemleri

Masaüstü PC

20%

Notebook

20%

Yazıcı

20%

Tarayıcı

20%

Bilgisayar Çevre Birimleri

Server

20%

Veri Depolama Sistemleri

20%

Network Sistemleri vs..

20%

Software

20%

Fotokopi Makineleri

20%

Faks Cihazları

20%

Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri

20%

Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri

Ekskavatör (Excavator)

%1

Yükleyici (Loader)

%1

Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader)

%1

Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör

%1

Deliciler

%1

Kırıcılar

%1

Forkliftler

Dizel, LPG’li, Akülü Forklift

%1

Vinçler

Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç

%18

Kule Vinç

%1

Portal Vinç

%1

Liman Vinci

%1

Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri

Asfalt Plenti

%1

Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri

%1

Asfalt Finişeri

%1

Beton Santrali

%1

Çekilir tip beton pompası

%1

CNC Tezgahlar

CNC Torna

%1

CNC Dikey İşleme Merkezi

%1

CNC Freze

%1

CNC Taşlama Tezgahı

%1

CNC Plazma Kesme Tezgahı

%1

CNC Abkant Pres

%1

CNC Punch Pres

%1

Üniversal Tezgahlar

%1

Torna, Freze, Planya, Matkap

%1

Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin

%1

İşyeri

%20

Ofis

%20

Bina

%20

Güneş Enerji Santralleri

%20

Rüzgar Türbini(*)

%1

Rüzgar Türbini(**)

%20

(*) 500 KW’a kadar

%1

(**)500 KW üzeri

%20

Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları

Ultrasonografi

%10

MR, Tomografi

%10

EKG, Röntgen

%10

Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları

%10

Diş Teşhis Tedavi üniteleri

%10

Cerrahi setler vb.

%10

Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları

Oto Analizörler vb.

%10

Yük Gemisi

%20

Yat, Yelkenli Tekne

%20

Tarım Traktörü

%10

Biçerdöver

%1

Pamuk Toplama Makineleri

%1

Silaj Makineleri

%1

Balya Makineleri

%1

Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri

%1

Ses Sistemleri

Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb.

20%

Görüntü Sistemleri

Video Kameralar

20%

Görüntülü Güvenlik Sistemleri

20%

Görüntü kaydedici ve oynatıcılar

TV, Plazma TV, LCD TV vb.

20%

Asansörler

1%

Yürüyen Merdivenler

1%

Dış Cephe Temizlik Platformları

1%

Jeneratörler

1%

Trafo

1%

Kesintisiz Güç Kaynakları

1%

Otomobiller

20%

Uçak

20%

Helikopter

20%

Beton Pompalı Kamyon

20%

Transmikser Kamyon

20%

Vinçli Kamyon

20%

Ofset Baskı Makineleri

20%

CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs..

20%

Kağıt Harman, Kırım, katlama

1%

Tel dikiş, Ciltleme vb.

1%

Flekso Baskı Makineleri

1%

İplik Üretim Makineleri

Open End, Ring, Tarak, Cer vb.

1%

Dokuma Tezgahları

Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb.

1%

Örme Tezgahları

Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb.

1%

Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri

Ramöz makinesi

1%

Sanfor, şardon

1%

Boyama

1%

Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb.

20%

Konfeksiyon Makineleri

Dikiş makineleri

1%

Nakış Makineleri vb.

1%

Hafif Ticari Taşıtlar

Panelvan

20%

Kamyonet (Kapalı Kasa)

20%

Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up)

20%

Kamyonet (Çift Kabinli)

20%

Yolcu Taşıma Taşıtları

Minibüs

20%

Midibüs

20%

Otobüs

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (1)

Kamyon

20%

Çekici

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (2)

Yarı Römork (Dorse)

20%

Römork

20%

Klima Cihazları

20%

Klima Santralleri

20%

Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular

20%

Ofis Mobilyaları

20%

Mağaza Mobilyaları

20%

Mağaza Ürün Teşhir Stantları

20%

Otel Mobilyaları

20%

Ağaç İşleme Tezgahları

CNC Ahşap İşleme Merkezi vb.

1%

Panel Ebatlama ve Kenar Bantlama Makineleri vb.

1%

Plastik İşleme Makineleri

Plastik Enjeksiyon Makineleri

1%

Ekstruderler

1%

Diğer Plastik Üretim Makineleri vs..

Cam İşleme Makineleri

1%

Kağıt İşleme Makineleri

1%

Gıda İşleme Makineleri

1%

Paketleme Ambalaj Makineleri

1%

Mermer ve Maden İşleme Makineleri

1%

Bilgisayar Sistemleri

Masaüstü PC

20%

Notebook

20%

Yazıcı

20%

Tarayıcı

20%

Bilgisayar Çevre Birimleri

Server

20%

Veri Depolama Sistemleri

20%

Network Sistemleri vs..

20%

Software

20%

Fotokopi Makineleri

20%

Faks Cihazları

20%

Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri

20%

Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri

Ekskavatör (Excavator)

%1

Yükleyici (Loader)

%1

Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader)

%1

Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör

%1

Deliciler

%1

Kırıcılar

%1

Forkliftler

Dizel, LPG’li, Akülü Forklift

%1

Vinçler

Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç

%18

Kule Vinç

%1

Portal Vinç

%1

Liman Vinci

%1

Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri

Asfalt Plenti

%1

Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri

%1

Asfalt Finişeri

%1

Beton Santrali

%1

Çekilir tip beton pompası

%1

CNC Tezgahlar

CNC Torna

%1

CNC Dikey İşleme Merkezi

%1

CNC Freze

%1

CNC Taşlama Tezgahı

%1

CNC Plazma Kesme Tezgahı

%1

CNC Abkant Pres

%1

CNC Punch Pres

%1

Üniversal Tezgahlar

%1

Torna, Freze, Planya, Matkap

%1

Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin

%1

İşyeri

%20

Ofis

%20

Bina

%20

Güneş Enerji Santralleri

%20

Rüzgar Türbini(*)

%1

Rüzgar Türbini(**)

%20

(*) 500 KW’a kadar

%1

(**)500 KW üzeri

%20

Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları

Ultrasonografi

%10

MR, Tomografi

%10

EKG, Röntgen

%10

Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları

%10

Diş Teşhis Tedavi üniteleri

%10

Cerrahi setler vb.

%10

Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları

Oto Analizörler vb.

%10

Yük Gemisi

%20

Yat, Yelkenli Tekne

%20

Tarım Traktörü

%10

Biçerdöver

%1

Pamuk Toplama Makineleri

%1

Silaj Makineleri

%1

Balya Makineleri

%1

Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri

%1

Ses Sistemleri

Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb.

20%

Görüntü Sistemleri

Video Kameralar

20%

Görüntülü Güvenlik Sistemleri

20%

Görüntü kaydedici ve oynatıcılar

TV, Plazma TV, LCD TV vb.

20%

Asansörler

1%

Yürüyen Merdivenler

1%

Dış Cephe Temizlik Platformları

1%

Jeneratörler

1%

Trafo

1%

Kesintisiz Güç Kaynakları

1%

Otomobiller

20%

Uçak

20%

Helikopter

20%

Beton Pompalı Kamyon

20%

Transmikser Kamyon

20%

Vinçli Kamyon

20%

Ofset Baskı Makineleri

20%

CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs..

20%

Kağıt Harman, Kırım, katlama

1%

Tel dikiş, Ciltleme vb.

1%

Flekso Baskı Makineleri

1%

İplik Üretim Makineleri

Open End, Ring, Tarak, Cer vb.

1%

Dokuma Tezgahları

Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb.

1%

Örme Tezgahları

Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb.

1%

Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri

Ramöz makinesi

1%

Sanfor, şardon

1%

Boyama

1%

Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb.

20%

Konfeksiyon Makineleri

Dikiş makineleri

1%

Nakış Makineleri vb.

1%

Hafif Ticari Taşıtlar

Panelvan

20%

Kamyonet (Kapalı Kasa)

20%

Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up)

20%

Kamyonet (Çift Kabinli)

20%

Yolcu Taşıma Taşıtları

Minibüs

20%

Midibüs

20%

Otobüs

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (1)

Kamyon

20%

Çekici

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (2)

Yarı Römork (Dorse)

20%

Römork

20%

Klima Cihazları

20%

Klima Santralleri

20%

Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular

20%

Ofis Mobilyaları

20%

Mağaza Mobilyaları

20%

Mağaza Ürün Teşhir Stantları

20%

Otel Mobilyaları

20%

Ağaç İşleme Tezgahları

CNC Ahşap İşleme Merkezi vb.

1%

Panel Ebatlama ve Kenar Bantlama Makineleri vb.

1%

Plastik İşleme Makineleri

Plastik Enjeksiyon Makineleri

1%

Ekstruderler

1%

Diğer Plastik Üretim Makineleri vs..

Cam İşleme Makineleri

1%

Kağıt İşleme Makineleri

1%

Gıda İşleme Makineleri

1%

Paketleme Ambalaj Makineleri

1%

Mermer ve Maden İşleme Makineleri

1%

Bilgisayar Sistemleri

Masaüstü PC

20%

Notebook

20%

Yazıcı

20%

Tarayıcı

20%

Bilgisayar Çevre Birimleri

Server

20%

Veri Depolama Sistemleri

20%

Network Sistemleri vs..

20%

Software

20%

Fotokopi Makineleri

20%

Faks Cihazları

20%

Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri

20%

Toprak Kazıma-Taşıma-Serme Hafriyat İş Makineleri

Ekskavatör (Excavator)

%1

Yükleyici (Loader)

%1

Kazıcı Yükleyici – Beko Loder (Backhoe Loader)

%1

Greyder Dozer, Skreyper, Silindir, Kompaktör

%1

Deliciler

%1

Kırıcılar

%1

Forkliftler

Dizel, LPG’li, Akülü Forklift

%1

Vinçler

Kendinden Şasili Teleskopik Mobil Vinç

%18

Kule Vinç

%1

Portal Vinç

%1

Liman Vinci

%1

Asfalt-Beton Üretim Serme İş Makineleri

Asfalt Plenti

%1

Asfalt Kazıma ve Serim Makineleri

%1

Asfalt Finişeri

%1

Beton Santrali

%1

Çekilir tip beton pompası

%1

CNC Tezgahlar

CNC Torna

%1

CNC Dikey İşleme Merkezi

%1

CNC Freze

%1

CNC Taşlama Tezgahı

%1

CNC Plazma Kesme Tezgahı

%1

CNC Abkant Pres

%1

CNC Punch Pres

%1

Üniversal Tezgahlar

%1

Torna, Freze, Planya, Matkap

%1

Hidrolik Presler, Abkant Pres, Giyotin

%1

İşyeri

%20

Ofis

%20

Bina

%20

Güneş Enerji Santralleri

%20

Rüzgar Türbini(*)

%1

Rüzgar Türbini(**)

%20

(*) 500 KW’a kadar

%1

(**)500 KW üzeri

%20

Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları

Ultrasonografi

%10

MR, Tomografi

%10

EKG, Röntgen

%10

Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları

%10

Diş Teşhis Tedavi üniteleri

%10

Cerrahi setler vb.

%10

Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Ekipmanları

Oto Analizörler vb.

%10

Yük Gemisi

%20

Yat, Yelkenli Tekne

%20

Tarım Traktörü

%10

Biçerdöver

%1

Pamuk Toplama Makineleri

%1

Silaj Makineleri

%1

Balya Makineleri

%1

Ekim, Dikim ve Hasat Makineleri

%1

Ses Sistemleri

Hoparlörler, Müzik Sistemleri vb.

20%

Görüntü Sistemleri

Video Kameralar

20%

Görüntülü Güvenlik Sistemleri

20%

Görüntü kaydedici ve oynatıcılar

TV, Plazma TV, LCD TV vb.

20%

Asansörler

1%

Yürüyen Merdivenler

1%

Dış Cephe Temizlik Platformları

1%

Jeneratörler

1%

Trafo

1%

Kesintisiz Güç Kaynakları

1%

Otomobiller

20%

Uçak

20%

Helikopter

20%

Beton Pompalı Kamyon

20%

Transmikser Kamyon

20%

Vinçli Kamyon

20%

Ofset Baskı Makineleri

20%

CTP Pozlama, Renk Ayrım, Prova Baskı vs..

20%

Kağıt Harman, Kırım, katlama

1%

Tel dikiş, Ciltleme vb.

1%

Flekso Baskı Makineleri

1%

İplik Üretim Makineleri

Open End, Ring, Tarak, Cer vb.

1%

Dokuma Tezgahları

Jakarlı Dokuma, Armürlü Dokuma vb.

1%

Örme Tezgahları

Yuvarlak Örgü makineleri, Düz Örgü Makineleri vb.

1%

Boya, Baskı, Apre ve Terbiye Makineleri

Ramöz makinesi

1%

Sanfor, şardon

1%

Boyama

1%

Ahtapot Baskı, Rotasyon Baskı vb.

20%

Konfeksiyon Makineleri

Dikiş makineleri

1%

Nakış Makineleri vb.

1%

Hafif Ticari Taşıtlar

Panelvan

20%

Kamyonet (Kapalı Kasa)

20%

Kamyonet (Açık Kasa, Pick-up)

20%

Kamyonet (Çift Kabinli)

20%

Yolcu Taşıma Taşıtları

Minibüs

20%

Midibüs

20%

Otobüs

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (1)

Kamyon

20%

Çekici

20%

Ağır Ticari Taşıtlar (2)

Yarı Römork (Dorse)

20%

Römork

20%

Klima Cihazları

20%

Klima Santralleri

20%

Buzdolapları, Tezgah Tip Ticari Soğutucular

20%

Ofis Mobilyaları

20%

Mağaza Mobilyaları

20%

Mağaza Ürün Teşhir Stantları

20%

Otel Mobilyaları

20%

Ağaç İşleme Tezgahları

CNC Ahşap İşleme Merkezi vb.

1%

Panel Ebatlama ve Kenar Bantlama Makineleri vb.

1%

Plastik İşleme Makineleri

Plastik Enjeksiyon Makineleri

1%

Ekstruderler

1%

Diğer Plastik Üretim Makineleri vs..

Cam İşleme Makineleri

1%

Kağıt İşleme Makineleri

1%

Gıda İşleme Makineleri

1%

Paketleme Ambalaj Makineleri

1%

Mermer ve Maden İşleme Makineleri

1%

Bilgisayar Sistemleri

Masaüstü PC

20%

Notebook

20%

Yazıcı

20%

Tarayıcı

20%

Bilgisayar Çevre Birimleri

Server

20%

Veri Depolama Sistemleri

20%

Network Sistemleri vs..

20%

Software

20%

Fotokopi Makineleri

20%

Faks Cihazları

20%

Minilab Fotoğraf Baskı ve Film Banyo Makineleri

20%

Firmanın aktifinde yer alan bir gayrimenkulün leasing şirketine satılması ve sözleşme ile belirli bir süre ile kiralanıp, sözleşme sonunda tekrar devir alınması işlemidir. İşlem KDV istisnasına tabi olup, satın alırken ve kiralar üzerinde KDV oranı 0%’dır.

Gayrimenkulün defter değeri ile satış tutarı arasındaki farktan doğan kazanç, kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Ayrıca gayrimenkulün leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında, alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. Leasing sözleşmesi olması nedeniyle işlem damga vergisi ve harçlardan muaftır.


ING Leasing’de Sat Geri Kiralamaya konu edilen Gayrimenkul tipleri:

Ofis, işyeri, mağaza

Lojistik / çok kullanım amaçlı depo

Çok kullanım amaçlı üretim yerleri

Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerleri (Sınırlı olarak)

Sat ve Geri Kirala Nedir? (Gayrimenkul)

Firmanın aktifinde yer alan bir gayrimenkulün leasing şirketine satılması ve sözleşme ile belirli bir süre ile kiralanıp, sözleşme sonunda tekrar devir alınması işlemidir. İşlem KDV istisnasına tabi olup, satın alırken ve kiralar üzerinde KDV oranı 0%’dır.

Gayrimenkulün defter değeri ile satış tutarı arasındaki farktan doğan kazanç, kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Ayrıca gayrimenkulün leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında, alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. Leasing sözleşmesi olması nedeniyle işlem damga vergisi ve harçlardan muaftır.


ING Leasing’de Sat Geri Kiralamaya konu edilen Gayrimenkul tipleri:

Ofis, işyeri, mağaza

Lojistik / çok kullanım amaçlı depo

Çok kullanım amaçlı üretim yerleri

Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerleri (Sınırlı olarak)

Sat ve Geri Kirala Nedir? (Gayrimenkul)

Firmanın aktifinde yer alan bir gayrimenkulün leasing şirketine satılması ve sözleşme ile belirli bir süre ile kiralanıp, sözleşme sonunda tekrar devir alınması işlemidir. İşlem KDV istisnasına tabi olup, satın alırken ve kiralar üzerinde KDV oranı 0%’dır.

Gayrimenkulün defter değeri ile satış tutarı arasındaki farktan doğan kazanç, kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Ayrıca gayrimenkulün leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında, alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. Leasing sözleşmesi olması nedeniyle işlem damga vergisi ve harçlardan muaftır.


ING Leasing’de Sat Geri Kiralamaya konu edilen Gayrimenkul tipleri:

Ofis, işyeri, mağaza

Lojistik / çok kullanım amaçlı depo

Çok kullanım amaçlı üretim yerleri

Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerleri (Sınırlı olarak)

Sat ve Geri Kirala Nedir? (Gayrimenkul)

Firmanın aktifinde yer alan bir gayrimenkulün leasing şirketine satılması ve sözleşme ile belirli bir süre ile kiralanıp, sözleşme sonunda tekrar devir alınması işlemidir. İşlem KDV istisnasına tabi olup, satın alırken ve kiralar üzerinde KDV oranı 0%’dır.

Gayrimenkulün defter değeri ile satış tutarı arasındaki farktan doğan kazanç, kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Ayrıca gayrimenkulün leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında, alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. Leasing sözleşmesi olması nedeniyle işlem damga vergisi ve harçlardan muaftır.


ING Leasing’de Sat Geri Kiralamaya konu edilen Gayrimenkul tipleri:

Ofis, işyeri, mağaza

Lojistik / çok kullanım amaçlı depo

Çok kullanım amaçlı üretim yerleri

Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerleri (Sınırlı olarak)

Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467
Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com