Sermaye Ortaklık Yapısı

Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı: 50.000.000 TL

Hissedarın Adı/Unvanı Hissenin Miktarı TL Olarak Hisse
ING Bank A.Ş 49.999.991,12 49.999.991,12 TL
Mürüvet Semra Kuran 2,22 2,22 TL
Kemal Atıl Özus 2,22 2,22 TL
Öcal Ağar 2,22 2,22 TL
Ayşegül Akay 2,22 2,22 TL