Leasing Avantajları

Finansal Kiralama, borsaya kote olan şirketlerden küçük işletmelere kadar her türlü firma için cazip bir finansman yöntemidir ve vergi avantajları, basit ve hızlı prosedürleri dolayısıyla değerlendirilmelidir. Orta ve uzun vadeli krediyi kolaylaştıran finansal kiralamanın başlıca avantajları şöyle özetlenebilir:

  • Orta ve uzun vadeli finansman olanakları için kiralama planınız yerel para biriminde veya döviz olarak düzenlenebilir.
  • Şirketinizin etkinliğinde artış ( likiditede artış,  borçlulukta düşüş, mali tablo yapısının iyileşmesi)
  • Kiracının nakit akışına uygun esnek ödeme planı
  • Sabit ve değişken faiz oranı fırsatları
  • Banka kredilerine göre  daha esnek teminat, hızlı kredi  sonucu ve düşük maliyetler
  • Tüm harcamalar dahil toplam yatırım miktarının finanse edilebilmesi
  • İthalat ve yurtiçi yatırımlar için uzman satın alma desteği
  • Basit prosedürler ve hızlı karar süreci
  • Satın alım için banka kredisi sağlamak ya da şirketin kaynaklarını kullanmak yerine, firmaların yatırım yapabilmesi için ekipmanların kiralanması, sermayenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak üretim ve karlılığın artmasında büyük bir rol oynar.