Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Leasing, yatırımcıların kredi başvurusu yapmaksızın veya öz sermayesini kullanmaksızın doğrudan finansman elde etmek için kullandığı etkin bir finansman aracıdır. Finansal kiralamada, kiracı tarafından seçilen kiralanan varlığın mülkiyeti ilgili finansal kiralama şirketindedir fakat kullanım hakkı, sözleşmede belirlenen taksitler karşılığında kiracıya geçer ve feshedilemezlik dönemi uygulanır. Sözleşme süresi sonunda kiralanan varlıkların mülkiyeti kiracıya geçer.