ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

İklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik az gelişmişlik ve temel insan hakları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği sorunlar, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere kişi ve kurumları ortak hareket etmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor.

İklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik az gelişmişlik ve temel insan hakları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği sorunlar, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere kişi ve kurumları ortak hareket etmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor.

İklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik az gelişmişlik ve temel insan hakları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği sorunlar, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere kişi ve kurumları ortak hareket etmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor.

İklim değişikliği, eşitsizlik, ekonomik az gelişmişlik ve temel insan hakları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlediği sorunlar, dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik ise bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere kişi ve kurumları ortak hareket etmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor.

Tüm aktörler bu sorunlara çözüm bulmak için çalışırken, bir yandan da sorunlar da çoğalıyor ve daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla, iş dünyasının kökten çözümler için aksiyon alması ve öncü sektörlerden biri olan Leasing sektörünün de bu değişime liderlik etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, ING olarak iş dünyasının odağını ekonomik büyümeden de öte, insan, doğa ve gezegen odağında da daha bütüncül ve sorumlu bir şekilde geliştirme yolculuğunun öncüleri arasında yer alıyoruz. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla başta iklim ve finansal sağlık olmak üzere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tüm aktörler bu sorunlara çözüm bulmak için çalışırken, bir yandan da sorunlar da çoğalıyor ve daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla, iş dünyasının kökten çözümler için aksiyon alması ve öncü sektörlerden biri olan Leasing sektörünün de bu değişime liderlik etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, ING olarak iş dünyasının odağını ekonomik büyümeden de öte, insan, doğa ve gezegen odağında da daha bütüncül ve sorumlu bir şekilde geliştirme yolculuğunun öncüleri arasında yer alıyoruz. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla başta iklim ve finansal sağlık olmak üzere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tüm aktörler bu sorunlara çözüm bulmak için çalışırken, bir yandan da sorunlar da çoğalıyor ve daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla, iş dünyasının kökten çözümler için aksiyon alması ve öncü sektörlerden biri olan Leasing sektörünün de bu değişime liderlik etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, ING olarak iş dünyasının odağını ekonomik büyümeden de öte, insan, doğa ve gezegen odağında da daha bütüncül ve sorumlu bir şekilde geliştirme yolculuğunun öncüleri arasında yer alıyoruz. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla başta iklim ve finansal sağlık olmak üzere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tüm aktörler bu sorunlara çözüm bulmak için çalışırken, bir yandan da sorunlar da çoğalıyor ve daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla, iş dünyasının kökten çözümler için aksiyon alması ve öncü sektörlerden biri olan Leasing sektörünün de bu değişime liderlik etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, ING olarak iş dünyasının odağını ekonomik büyümeden de öte, insan, doğa ve gezegen odağında da daha bütüncül ve sorumlu bir şekilde geliştirme yolculuğunun öncüleri arasında yer alıyoruz. “Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde” mottosuyla başta iklim ve finansal sağlık olmak üzere sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

ING Grubu’na paralel olarak iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonunu taşıyoruz. Şirketimiz, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz topluluklar ve çevremiz için yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sorumlu bir duruş sergiliyor.

ING olarak iklim alanında olumlu etki yaratmak için finansman sağlıyoruz ve portfoyümüzün karbon açısından en yoğun kısımlarını 2050 yılına kadar net sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna TERRA yaklaşımı diyoruz. TERRA yaklaşımımızla faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. TERRA yaklaşımımız doğrultusunda hem bizim hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerinde operasyonel etkisinin sürdürülebilirlik açısından sorumluluklarımızla uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olmak üzere çalışıyoruz.

Global bir kurum olarak, dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzdeki fırsatın ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. ING olarak gelişimin daima mümkün olduğunu ve dünyamız için daha fazlasını yapabileceğimizin de farkındayız.

ING Grubu’na paralel olarak iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonunu taşıyoruz. Şirketimiz, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz topluluklar ve çevremiz için yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sorumlu bir duruş sergiliyor.

ING olarak iklim alanında olumlu etki yaratmak için finansman sağlıyoruz ve portfoyümüzün karbon açısından en yoğun kısımlarını 2050 yılına kadar net sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna TERRA yaklaşımı diyoruz. TERRA yaklaşımımızla faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. TERRA yaklaşımımız doğrultusunda hem bizim hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerinde operasyonel etkisinin sürdürülebilirlik açısından sorumluluklarımızla uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olmak üzere çalışıyoruz.

Global bir kurum olarak, dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzdeki fırsatın ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. ING olarak gelişimin daima mümkün olduğunu ve dünyamız için daha fazlasını yapabileceğimizin de farkındayız.

ING Grubu’na paralel olarak iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonunu taşıyoruz. Şirketimiz, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz topluluklar ve çevremiz için yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sorumlu bir duruş sergiliyor.

ING olarak iklim alanında olumlu etki yaratmak için finansman sağlıyoruz ve portfoyümüzün karbon açısından en yoğun kısımlarını 2050 yılına kadar net sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna TERRA yaklaşımı diyoruz. TERRA yaklaşımımızla faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. TERRA yaklaşımımız doğrultusunda hem bizim hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerinde operasyonel etkisinin sürdürülebilirlik açısından sorumluluklarımızla uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olmak üzere çalışıyoruz.

Global bir kurum olarak, dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzdeki fırsatın ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. ING olarak gelişimin daima mümkün olduğunu ve dünyamız için daha fazlasını yapabileceğimizin de farkındayız.

ING Grubu’na paralel olarak iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonunu taşıyoruz. Şirketimiz, müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz topluluklar ve çevremiz için yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sorumlu bir duruş sergiliyor.

ING olarak iklim alanında olumlu etki yaratmak için finansman sağlıyoruz ve portfoyümüzün karbon açısından en yoğun kısımlarını 2050 yılına kadar net sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Buna TERRA yaklaşımı diyoruz. TERRA yaklaşımımızla faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağında yürütüyoruz. TERRA yaklaşımımız doğrultusunda hem bizim hem de müşterilerimizin çevre ve toplum üzerinde operasyonel etkisinin sürdürülebilirlik açısından sorumluluklarımızla uyumlu bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olmak üzere çalışıyoruz.

Global bir kurum olarak, dünyamız ve üzerinde yaşayan tüm canlılara daha iyi bir gelecek sunmak için daha fazlasını yapmak ve tüm dünyada bir etki yaratmak üzere önümüzdeki fırsatın ve bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. ING olarak gelişimin daima mümkün olduğunu ve dünyamız için daha fazlasını yapabileceğimizin de farkındayız.

Peki daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için ING Grubu ve ING Türkiye olarak neler yapıyoruz?
• Öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz.

ING’de kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Önceliğimiz kendi karbon salınımımızı sıfırlamak. Yani net sıfır hedefimize ulaşmak. Bu amaçla, ING olarak operasyonlarımızın iklim üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde ölçüyor; karbon ayak izimizi azaltacak ve tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak çözümlere yatırım yaparken, ofislerimizde %100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz.

Satın alma süreçlerimizi de sürdürülebilir bir biçimde sürdürüyor ve 2007’den bu yana oluşan karbon emisyonlarımızı telafi etmek üzere geriye dönük çalışmalar gerçekleştirerek aksiyon alıyoruz.

Peki daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için ING Grubu ve ING Türkiye olarak neler yapıyoruz?
• Öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz.

ING’de kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Önceliğimiz kendi karbon salınımımızı sıfırlamak. Yani net sıfır hedefimize ulaşmak. Bu amaçla, ING olarak operasyonlarımızın iklim üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde ölçüyor; karbon ayak izimizi azaltacak ve tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak çözümlere yatırım yaparken, ofislerimizde %100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz.

Satın alma süreçlerimizi de sürdürülebilir bir biçimde sürdürüyor ve 2007’den bu yana oluşan karbon emisyonlarımızı telafi etmek üzere geriye dönük çalışmalar gerçekleştirerek aksiyon alıyoruz.

Peki daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için ING Grubu ve ING Türkiye olarak neler yapıyoruz?
• Öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz.

ING’de kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Önceliğimiz kendi karbon salınımımızı sıfırlamak. Yani net sıfır hedefimize ulaşmak. Bu amaçla, ING olarak operasyonlarımızın iklim üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde ölçüyor; karbon ayak izimizi azaltacak ve tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak çözümlere yatırım yaparken, ofislerimizde %100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz.

Satın alma süreçlerimizi de sürdürülebilir bir biçimde sürdürüyor ve 2007’den bu yana oluşan karbon emisyonlarımızı telafi etmek üzere geriye dönük çalışmalar gerçekleştirerek aksiyon alıyoruz.

Peki daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için ING Grubu ve ING Türkiye olarak neler yapıyoruz?
• Öncelikli olarak iklim eylemine odaklanıyoruz.

ING’de kendi operasyonlarımızda net sıfır için çalışarak örnek teşkil ediyoruz. Önceliğimiz kendi karbon salınımımızı sıfırlamak. Yani net sıfır hedefimize ulaşmak. Bu amaçla, ING olarak operasyonlarımızın iklim üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde ölçüyor; karbon ayak izimizi azaltacak ve tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıyoruz. Operasyonel verimliliği artıracak çözümlere yatırım yaparken, ofislerimizde %100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyoruz.

Satın alma süreçlerimizi de sürdürülebilir bir biçimde sürdürüyor ve 2007’den bu yana oluşan karbon emisyonlarımızı telafi etmek üzere geriye dönük çalışmalar gerçekleştirerek aksiyon alıyoruz.

• Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerekli olan çevresel ve toplumsal dönüşümde üzerimize düşeni yaparak, finansmanımızı küresel iklim hedeflerini karşılamaya yönlendiriyoruz.

Yeşil kredi ve tahviller ile sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerde kullanılmak üzere ING Grubu olarak tüm dünyada yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. Yeşil gelecek hedeflerimiz çerçevesinde, karbon salınımını artırabilecek yeni petrol ve gaz sahası gibi projelere desteğimizi tamamen sonlandırdık ve artık portföyümüzü hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama gibi düşük karbon teknolojilerine yönlendiriyoruz. Böylece küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 C derece altında tutmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de kendi işlerini daha sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arayan müşterilerimize danışmanlık ve sürdürülebilir finansman olanakları sağlamaya çalışıyoruz. finansman taleplerinde sürdürülebilirlik kriterleri belirliyor, gerekli iyileştirmeleri saptıyor ve hayata geçirmelerine destek olmaya gayret ediyoruz.

• Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerekli olan çevresel ve toplumsal dönüşümde üzerimize düşeni yaparak, finansmanımızı küresel iklim hedeflerini karşılamaya yönlendiriyoruz.

Yeşil kredi ve tahviller ile sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerde kullanılmak üzere ING Grubu olarak tüm dünyada yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. Yeşil gelecek hedeflerimiz çerçevesinde, karbon salınımını artırabilecek yeni petrol ve gaz sahası gibi projelere desteğimizi tamamen sonlandırdık ve artık portföyümüzü hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama gibi düşük karbon teknolojilerine yönlendiriyoruz. Böylece küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 C derece altında tutmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de kendi işlerini daha sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arayan müşterilerimize danışmanlık ve sürdürülebilir finansman olanakları sağlamaya çalışıyoruz. finansman taleplerinde sürdürülebilirlik kriterleri belirliyor, gerekli iyileştirmeleri saptıyor ve hayata geçirmelerine destek olmaya gayret ediyoruz.

• Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerekli olan çevresel ve toplumsal dönüşümde üzerimize düşeni yaparak, finansmanımızı küresel iklim hedeflerini karşılamaya yönlendiriyoruz.

Yeşil kredi ve tahviller ile sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerde kullanılmak üzere ING Grubu olarak tüm dünyada yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. Yeşil gelecek hedeflerimiz çerçevesinde, karbon salınımını artırabilecek yeni petrol ve gaz sahası gibi projelere desteğimizi tamamen sonlandırdık ve artık portföyümüzü hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama gibi düşük karbon teknolojilerine yönlendiriyoruz. Böylece küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 C derece altında tutmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de kendi işlerini daha sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arayan müşterilerimize danışmanlık ve sürdürülebilir finansman olanakları sağlamaya çalışıyoruz. finansman taleplerinde sürdürülebilirlik kriterleri belirliyor, gerekli iyileştirmeleri saptıyor ve hayata geçirmelerine destek olmaya gayret ediyoruz.

• Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerekli olan çevresel ve toplumsal dönüşümde üzerimize düşeni yaparak, finansmanımızı küresel iklim hedeflerini karşılamaya yönlendiriyoruz.

Yeşil kredi ve tahviller ile sürdürülebilirlik bağlantılı ürünlerde kullanılmak üzere ING Grubu olarak tüm dünyada yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. Yeşil gelecek hedeflerimiz çerçevesinde, karbon salınımını artırabilecek yeni petrol ve gaz sahası gibi projelere desteğimizi tamamen sonlandırdık ve artık portföyümüzü hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama gibi düşük karbon teknolojilerine yönlendiriyoruz. Böylece küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 C derece altında tutmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de kendi işlerini daha sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arayan müşterilerimize danışmanlık ve sürdürülebilir finansman olanakları sağlamaya çalışıyoruz. finansman taleplerinde sürdürülebilirlik kriterleri belirliyor, gerekli iyileştirmeleri saptıyor ve hayata geçirmelerine destek olmaya gayret ediyoruz.

ING Türkiye olarak ING Leasing müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ve ING Grubu ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında, müşterilerimize avantajlı ING Sürdürülebilir İş Kredisi sunuyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı artırıyoruz.

ING Türkiye olarak ING Leasing müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ve ING Grubu ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında, müşterilerimize avantajlı ING Sürdürülebilir İş Kredisi sunuyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı artırıyoruz.

ING Türkiye olarak ING Leasing müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ve ING Grubu ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında, müşterilerimize avantajlı ING Sürdürülebilir İş Kredisi sunuyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı artırıyoruz.

ING Türkiye olarak ING Leasing müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz ve ING Grubu ile birlikte yürüttüğümüz program kapsamında, müşterilerimize avantajlı ING Sürdürülebilir İş Kredisi sunuyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalığı artırıyoruz.

• Sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri yapıyoruz.
Hiçbir sektörün ya da leasing Şirketinin tek başına dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle herkesi kapsayan bir yaklaşımın tek yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda iklim, insan hakları ve finansal sağlık gibi konularda ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak etkimizi artırmaya çalışıyoruz. ING Grubu’nun bağlı olduğu Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, ING Türkiye olarak küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece santigrat altında tutmak hedefine katkıda bulunmak üzere çalışıyor ve kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve bağlı bulunduğumuz endeksler aracılığı ile edindiğimiz global deneyiminden ING Türkiye olarak yararlanıyoruz.

ING Türkiye olarak da müşterilerimizi güçlendirmek üzere çok çeşitli bir portföyle sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler sunuyoruz.

Ayrıca, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına danışmanlık ve finansman sağlıyor, finans sektörüne sürdürülebilir finans alanında global tecrübemizi aktarıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği büyük projelere finansal destek veriyoruz.

• Sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri yapıyoruz.
Hiçbir sektörün ya da leasing Şirketinin tek başına dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle herkesi kapsayan bir yaklaşımın tek yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda iklim, insan hakları ve finansal sağlık gibi konularda ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak etkimizi artırmaya çalışıyoruz. ING Grubu’nun bağlı olduğu Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, ING Türkiye olarak küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece santigrat altında tutmak hedefine katkıda bulunmak üzere çalışıyor ve kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve bağlı bulunduğumuz endeksler aracılığı ile edindiğimiz global deneyiminden ING Türkiye olarak yararlanıyoruz.

ING Türkiye olarak da müşterilerimizi güçlendirmek üzere çok çeşitli bir portföyle sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler sunuyoruz.

Ayrıca, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına danışmanlık ve finansman sağlıyor, finans sektörüne sürdürülebilir finans alanında global tecrübemizi aktarıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği büyük projelere finansal destek veriyoruz.

• Sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri yapıyoruz.
Hiçbir sektörün ya da leasing Şirketinin tek başına dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle herkesi kapsayan bir yaklaşımın tek yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda iklim, insan hakları ve finansal sağlık gibi konularda ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak etkimizi artırmaya çalışıyoruz. ING Grubu’nun bağlı olduğu Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, ING Türkiye olarak küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece santigrat altında tutmak hedefine katkıda bulunmak üzere çalışıyor ve kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve bağlı bulunduğumuz endeksler aracılığı ile edindiğimiz global deneyiminden ING Türkiye olarak yararlanıyoruz.

ING Türkiye olarak da müşterilerimizi güçlendirmek üzere çok çeşitli bir portföyle sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler sunuyoruz.

Ayrıca, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına danışmanlık ve finansman sağlıyor, finans sektörüne sürdürülebilir finans alanında global tecrübemizi aktarıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği büyük projelere finansal destek veriyoruz.

• Sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri yapıyoruz.
Hiçbir sektörün ya da leasing Şirketinin tek başına dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle herkesi kapsayan bir yaklaşımın tek yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda iklim, insan hakları ve finansal sağlık gibi konularda ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak etkimizi artırmaya çalışıyoruz. ING Grubu’nun bağlı olduğu Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, ING Türkiye olarak küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 derece santigrat altında tutmak hedefine katkıda bulunmak üzere çalışıyor ve kendi ayak izimizi azaltma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve bağlı bulunduğumuz endeksler aracılığı ile edindiğimiz global deneyiminden ING Türkiye olarak yararlanıyoruz.

ING Türkiye olarak da müşterilerimizi güçlendirmek üzere çok çeşitli bir portföyle sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler sunuyoruz.

Ayrıca, Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına danışmanlık ve finansman sağlıyor, finans sektörüne sürdürülebilir finans alanında global tecrübemizi aktarıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiği büyük projelere finansal destek veriyoruz.

• Finansal sağlığı ve kapsayıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz.
Finansal sağlığı iyileştirmek için bilgi, inovasyon ve katılım olmak üzere üç alana odaklanıyoruz. Doğru zamanda doğru karar alabilmeleri için müşterilerimizi ve toplumu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin daha iyi finansal kararlar almalarına yardım edecek yeni tasarruf araçlarını hayata geçiriyoruz. Toplumun finansal sağlığını güçlendirmek için iş birlikleri sağlıyor ve toplumsal yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz.

• Tüm ilişkilerimizde biyolojik çeşitliliğin ve insan haklarının korunmasını teşvik ederken, bağlantılı çevresel ve sosyal riskleri yönetiyoruz.

• Ve çalışanlarımızı tüm bu çalışmalara katkıda bulunmaları için ING İnsan Hakları Bildirisi ve ING Çevre Bildirisi gibi taahhütlerimizi kapsayan “Çevresel ve Sosyal Politikalarımız” ile yetkilendiriyoruz.

• Finansal sağlığı ve kapsayıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz.
Finansal sağlığı iyileştirmek için bilgi, inovasyon ve katılım olmak üzere üç alana odaklanıyoruz. Doğru zamanda doğru karar alabilmeleri için müşterilerimizi ve toplumu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin daha iyi finansal kararlar almalarına yardım edecek yeni tasarruf araçlarını hayata geçiriyoruz. Toplumun finansal sağlığını güçlendirmek için iş birlikleri sağlıyor ve toplumsal yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz.

• Tüm ilişkilerimizde biyolojik çeşitliliğin ve insan haklarının korunmasını teşvik ederken, bağlantılı çevresel ve sosyal riskleri yönetiyoruz.

• Ve çalışanlarımızı tüm bu çalışmalara katkıda bulunmaları için ING İnsan Hakları Bildirisi ve ING Çevre Bildirisi gibi taahhütlerimizi kapsayan “Çevresel ve Sosyal Politikalarımız” ile yetkilendiriyoruz.

• Finansal sağlığı ve kapsayıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz.
Finansal sağlığı iyileştirmek için bilgi, inovasyon ve katılım olmak üzere üç alana odaklanıyoruz. Doğru zamanda doğru karar alabilmeleri için müşterilerimizi ve toplumu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin daha iyi finansal kararlar almalarına yardım edecek yeni tasarruf araçlarını hayata geçiriyoruz. Toplumun finansal sağlığını güçlendirmek için iş birlikleri sağlıyor ve toplumsal yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz.

• Tüm ilişkilerimizde biyolojik çeşitliliğin ve insan haklarının korunmasını teşvik ederken, bağlantılı çevresel ve sosyal riskleri yönetiyoruz.

• Ve çalışanlarımızı tüm bu çalışmalara katkıda bulunmaları için ING İnsan Hakları Bildirisi ve ING Çevre Bildirisi gibi taahhütlerimizi kapsayan “Çevresel ve Sosyal Politikalarımız” ile yetkilendiriyoruz.

• Finansal sağlığı ve kapsayıcılığı geliştirmek için çalışıyoruz.
Finansal sağlığı iyileştirmek için bilgi, inovasyon ve katılım olmak üzere üç alana odaklanıyoruz. Doğru zamanda doğru karar alabilmeleri için müşterilerimizi ve toplumu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin daha iyi finansal kararlar almalarına yardım edecek yeni tasarruf araçlarını hayata geçiriyoruz. Toplumun finansal sağlığını güçlendirmek için iş birlikleri sağlıyor ve toplumsal yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz.

• Tüm ilişkilerimizde biyolojik çeşitliliğin ve insan haklarının korunmasını teşvik ederken, bağlantılı çevresel ve sosyal riskleri yönetiyoruz.

• Ve çalışanlarımızı tüm bu çalışmalara katkıda bulunmaları için ING İnsan Hakları Bildirisi ve ING Çevre Bildirisi gibi taahhütlerimizi kapsayan “Çevresel ve Sosyal Politikalarımız” ile yetkilendiriyoruz.

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde finans sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz.

İklim Eylemi başlığı altında kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak ve karbon emisyonumuzu azaltmak için çalışıyor, yerel ve küresel iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca paydaşlarımızı hem sürdürülebilir fonlara ve kredilere erişim konusunda hem de eğitim, farkındalık ve yönlendirmelerle destekliyoruz.

Kredi hacmimizi ING Grubu’nun TERRA Yaklaşımı’na bağlı kalarak ve Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 C derece hedefini gözeterek düzenliyoruz. Bu doğrultuda sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede olduğu enerji santralleri, fosil yakıtlar, otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, çimento ve inşaat sektörlerine verdiğimiz kredilerde yatırımın küresel ısınmaya etkisini göz önünde bulunduruyoruz.

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde finans sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz.

İklim Eylemi başlığı altında kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak ve karbon emisyonumuzu azaltmak için çalışıyor, yerel ve küresel iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca paydaşlarımızı hem sürdürülebilir fonlara ve kredilere erişim konusunda hem de eğitim, farkındalık ve yönlendirmelerle destekliyoruz.

Kredi hacmimizi ING Grubu’nun TERRA Yaklaşımı’na bağlı kalarak ve Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 C derece hedefini gözeterek düzenliyoruz. Bu doğrultuda sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede olduğu enerji santralleri, fosil yakıtlar, otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, çimento ve inşaat sektörlerine verdiğimiz kredilerde yatırımın küresel ısınmaya etkisini göz önünde bulunduruyoruz.

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde finans sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz.

İklim Eylemi başlığı altında kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak ve karbon emisyonumuzu azaltmak için çalışıyor, yerel ve küresel iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca paydaşlarımızı hem sürdürülebilir fonlara ve kredilere erişim konusunda hem de eğitim, farkındalık ve yönlendirmelerle destekliyoruz.

Kredi hacmimizi ING Grubu’nun TERRA Yaklaşımı’na bağlı kalarak ve Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 C derece hedefini gözeterek düzenliyoruz. Bu doğrultuda sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede olduğu enerji santralleri, fosil yakıtlar, otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, çimento ve inşaat sektörlerine verdiğimiz kredilerde yatırımın küresel ısınmaya etkisini göz önünde bulunduruyoruz.

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde finans sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz.

İklim Eylemi başlığı altında kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak ve karbon emisyonumuzu azaltmak için çalışıyor, yerel ve küresel iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca paydaşlarımızı hem sürdürülebilir fonlara ve kredilere erişim konusunda hem de eğitim, farkındalık ve yönlendirmelerle destekliyoruz.

Kredi hacmimizi ING Grubu’nun TERRA Yaklaşımı’na bağlı kalarak ve Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 C derece hedefini gözeterek düzenliyoruz. Bu doğrultuda sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede olduğu enerji santralleri, fosil yakıtlar, otomotiv, denizcilik, havacılık, çelik, çimento ve inşaat sektörlerine verdiğimiz kredilerde yatırımın küresel ısınmaya etkisini göz önünde bulunduruyoruz.

Bu çerçevede 2022 İklim Raporu’nda da belirtildiği üzere ING Grubu global sinerjisi ile birlikte ING Türkiye olarak önceliklerimiz;

1. Operasyonlarımızda sıfır karbon emisyonuna ulaşmak,

2. Portföyümüzü 2050 veya daha öncesinde net sıfıra ulaştırmak,

3. Müşterilerimizi net sıfır ekonomisine yönlendirmek ve finansman sağlamak,

4. İklim ve çevresel riskleri yönetmek.

Bu çerçevede 2022 İklim Raporu’nda da belirtildiği üzere ING Grubu global sinerjisi ile birlikte ING Türkiye olarak önceliklerimiz;

1. Operasyonlarımızda sıfır karbon emisyonuna ulaşmak,

2. Portföyümüzü 2050 veya daha öncesinde net sıfıra ulaştırmak,

3. Müşterilerimizi net sıfır ekonomisine yönlendirmek ve finansman sağlamak,

4. İklim ve çevresel riskleri yönetmek.

Bu çerçevede 2022 İklim Raporu’nda da belirtildiği üzere ING Grubu global sinerjisi ile birlikte ING Türkiye olarak önceliklerimiz;

1. Operasyonlarımızda sıfır karbon emisyonuna ulaşmak,

2. Portföyümüzü 2050 veya daha öncesinde net sıfıra ulaştırmak,

3. Müşterilerimizi net sıfır ekonomisine yönlendirmek ve finansman sağlamak,

4. İklim ve çevresel riskleri yönetmek.

Bu çerçevede 2022 İklim Raporu’nda da belirtildiği üzere ING Grubu global sinerjisi ile birlikte ING Türkiye olarak önceliklerimiz;

1. Operasyonlarımızda sıfır karbon emisyonuna ulaşmak,

2. Portföyümüzü 2050 veya daha öncesinde net sıfıra ulaştırmak,

3. Müşterilerimizi net sıfır ekonomisine yönlendirmek ve finansman sağlamak,

4. İklim ve çevresel riskleri yönetmek.

ING Türkiye olarak alanında öncü kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve üyelikler doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümde rol alıyoruz. UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer alarak bu önemli uluslararası platformdaki deneyimi ve rehberliği Türkiye’ye aktarıyoruz.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) üyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza güç katıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olarak sürdürülebilir iş modelleri ve sınırda karbon uygulamaları alanında deneyim paylaşımı odaklı etkinlikler düzenliyoruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de üyeleri arasında yer alarak çalışmalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte WWF-Türkiye iş birliğinde çeşitli projelere imza atarak hem doğa odaklı faaliyetlerin desteklenmesi hem de toplumsal farkındalık için çalışıyoruz.

Şirketler için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyor, cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız çalışmaların görünürlük kazanması için Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz. Buna ek olarak, aşağıdaki üyelik ve iş birliklerimizle global stratejimize paralel olarak iklim değişikliği ve finansal sağlık alanlarında etki üretimini sağlıyoruz.

ING Türkiye olarak alanında öncü kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve üyelikler doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümde rol alıyoruz. UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer alarak bu önemli uluslararası platformdaki deneyimi ve rehberliği Türkiye’ye aktarıyoruz.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) üyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza güç katıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olarak sürdürülebilir iş modelleri ve sınırda karbon uygulamaları alanında deneyim paylaşımı odaklı etkinlikler düzenliyoruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de üyeleri arasında yer alarak çalışmalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte WWF-Türkiye iş birliğinde çeşitli projelere imza atarak hem doğa odaklı faaliyetlerin desteklenmesi hem de toplumsal farkındalık için çalışıyoruz.

Şirketler için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyor, cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız çalışmaların görünürlük kazanması için Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz. Buna ek olarak, aşağıdaki üyelik ve iş birliklerimizle global stratejimize paralel olarak iklim değişikliği ve finansal sağlık alanlarında etki üretimini sağlıyoruz.

ING Türkiye olarak alanında öncü kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve üyelikler doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümde rol alıyoruz. UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer alarak bu önemli uluslararası platformdaki deneyimi ve rehberliği Türkiye’ye aktarıyoruz.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) üyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza güç katıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olarak sürdürülebilir iş modelleri ve sınırda karbon uygulamaları alanında deneyim paylaşımı odaklı etkinlikler düzenliyoruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de üyeleri arasında yer alarak çalışmalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte WWF-Türkiye iş birliğinde çeşitli projelere imza atarak hem doğa odaklı faaliyetlerin desteklenmesi hem de toplumsal farkındalık için çalışıyoruz.

Şirketler için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyor, cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız çalışmaların görünürlük kazanması için Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz. Buna ek olarak, aşağıdaki üyelik ve iş birliklerimizle global stratejimize paralel olarak iklim değişikliği ve finansal sağlık alanlarında etki üretimini sağlıyoruz.

ING Türkiye olarak alanında öncü kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve üyelikler doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümde rol alıyoruz. UN Global Compact Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer alarak bu önemli uluslararası platformdaki deneyimi ve rehberliği Türkiye’ye aktarıyoruz.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) üyesi olarak bu alandaki çalışmalarımıza güç katıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi olarak sürdürülebilir iş modelleri ve sınırda karbon uygulamaları alanında deneyim paylaşımı odaklı etkinlikler düzenliyoruz. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de üyeleri arasında yer alarak çalışmalarına destek oluyoruz.

Tüm bunlarla birlikte WWF-Türkiye iş birliğinde çeşitli projelere imza atarak hem doğa odaklı faaliyetlerin desteklenmesi hem de toplumsal farkındalık için çalışıyoruz.

Şirketler için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz olan Birleşmiş Milletler’in WEPs – Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekillendiriyor, cinsiyet eşitliği alanında yaptığımız çalışmaların görünürlük kazanması için Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyoruz. Buna ek olarak, aşağıdaki üyelik ve iş birliklerimizle global stratejimize paralel olarak iklim değişikliği ve finansal sağlık alanlarında etki üretimini sağlıyoruz.

ING Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar ve takip ettiği çalışma grupları:

ING Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar ve takip ettiği çalışma grupları:

ING Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar ve takip ettiği çalışma grupları:

ING Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar ve takip ettiği çalışma grupları:

ING Grubu’nun üye olduğu kuruluşlar:
ING Grubu’nun üye olduğu kuruluşlar:
ING Grubu’nun üye olduğu kuruluşlar:
ING Grubu’nun üye olduğu kuruluşlar:
ING Türkiye’nin imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Türkiye’nin imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Türkiye’nin imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Türkiye’nin imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Grubu’nun imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Grubu’nun imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Grubu’nun imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:
ING Grubu’nun imzacısı olarak kabul ettiği uluslararası standartlar ve deklarasyonlar:

ING Leasing olarak sürdürülebilir ürünler ile kadın girişimcilere ve KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimize destek oluyoruz.

ING Leasing olarak sürdürülebilir ürünler ile kadın girişimcilere ve KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimize destek oluyoruz.

ING Leasing olarak sürdürülebilir ürünler ile kadın girişimcilere ve KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimize destek oluyoruz.

ING Leasing olarak sürdürülebilir ürünler ile kadın girişimcilere ve KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimize destek oluyoruz.

Sürdürülebilir Ürünler

Yenilenebilir enerji yatırımları ( Öztüketime yönelik yatırımlar GES v.b.)

Elektrikli araçlar

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Geri dönüşüm hat ve sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri

Sürdürülebilir Ürünler

Yenilenebilir enerji yatırımları ( Öztüketime yönelik yatırımlar GES v.b.)

Elektrikli araçlar

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Geri dönüşüm hat ve sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri

Sürdürülebilir Ürünler

Yenilenebilir enerji yatırımları ( Öztüketime yönelik yatırımlar GES v.b.)

Elektrikli araçlar

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Geri dönüşüm hat ve sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri

Sürdürülebilir Ürünler

Yenilenebilir enerji yatırımları ( Öztüketime yönelik yatırımlar GES v.b.)

Elektrikli araçlar

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

Geri dönüşüm hat ve sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri

Kadın Girişimcilerimizin Yanındayız
Kadın girişimcilere destek olarak, başarı yolunda onlarla birlikte yürüyoruz.
Şartlar:
 • Şirket imza sirkülerinde imza yetkilisi olmak
 • Şirketin ana ortağının şirket yönetiminde hak sahibi olması
 • Şirket ortaklık yapısında asgari % 50 hisse sahibi olmak

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %25 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 2 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 1 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %10 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim
Kadın Girişimcilerimizin Yanındayız

Kadın girişimcilere destek olarak, başarı yolunda onlarla birlikte yürüyoruz.

Şartlar:
 • Şirket imza sirkülerinde imza yetkilisi olmak
 • Şirketin ana ortağının şirket yönetiminde hak sahibi olması
 • Şirket ortaklık yapısında asgari % 50 hisse sahibi olmak

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %25 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 2 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 1 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %10 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim
Kadın Girişimcilerimizin Yanındayız

Kadın girişimcilere destek olarak, başarı yolunda onlarla birlikte yürüyoruz.

Şartlar:
 • Şirket imza sirkülerinde imza yetkilisi olmak
 • Şirketin ana ortağının şirket yönetiminde hak sahibi olması
 • Şirket ortaklık yapısında asgari % 50 hisse sahibi olmak

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %25 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 2 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 1 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %10 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim
Kadın Girişimcilerimizin Yanındayız

Kadın girişimcilere destek olarak, başarı yolunda onlarla birlikte yürüyoruz.

Şartlar:
 • Şirket imza sirkülerinde imza yetkilisi olmak
 • Şirketin ana ortağının şirket yönetiminde hak sahibi olması
 • Şirket ortaklık yapısında asgari % 50 hisse sahibi olmak

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %25 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 2 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 1 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %10 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim
KOBİ ve Küçük KOBİ’lerin Destekçisiyiz
KOBİ - Küçük Kobi Tanımı
KOBİ:
 • 250 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL aşmayan işletmeler.

Küçük KOBİ:
 • 50 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL aşmayan işletmeler.

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %10 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %5 indirim

Küçük KOBİ Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %15 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim

KOBİ ve Küçük KOBİ’lerin Destekçisiyiz

KOBİ - Küçük Kobi Tanımı

KOBİ:
 • 250 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL aşmayan işletmeler.

Küçük KOBİ:
 • 50 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL aşmayan işletmeler.

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %10 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %5 indirim

Küçük KOBİ Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %15 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim

KOBİ ve Küçük KOBİ’lerin Destekçisiyiz

KOBİ - Küçük Kobi Tanımı

KOBİ:
 • 250 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL aşmayan işletmeler.

Küçük KOBİ:
 • 50 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL aşmayan işletmeler.

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %10 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %5 indirim

Küçük KOBİ Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %15 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim

KOBİ ve Küçük KOBİ’lerin Destekçisiyiz

KOBİ - Küçük Kobi Tanımı

KOBİ:
 • 250 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL aşmayan işletmeler.

Küçük KOBİ:
 • 50 kişiden az kişi isdihdam eden
 • Yıllık net hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon TL aşmayan işletmeler.

Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %10 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %5 indirim

Küçük KOBİ Sağlanan Avantajlar:
 • Yönetim giderinde %15 indirim
 • Fiyatlamada TL işlemlerde 1 puan, yabancı para birimi işlemlerinde 0,5 puan avantajlı fiyat uygulaması
 • Alınması planlanan ilgili makine ve ekipman sigortası priminde %5 indirim
 • Alınması planlanan makine ve ekipmanların ithal olması durumunda ithalat masraflarında %10 indirim

Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467
Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com